Jesteś tutaj

Badania i nauka

Działalność naukowa

Działalność statutowa: Weryfikacja molekularnej i farmakologicznej aktywności naturalnych związków pochodzenia roślinnego o znaczeniu profilaktycznym w chorobach cywilizacyjnych.

Realizowane projekty

- projekt młodego badacza WUM pt. "Badania potencjalnej aktywności przeciwzapalnej na ludzkich neutrofilach i komórkach skóry ludzkiej wyciągów otrzymanych z Arctii lappae radix, Arctii mini radix, Galii aparinae herba, Thymi serpylli herba, Sambuci nigrae folium" (FW25/PM1/18); kierownik mgr Marta Rogowska


- 
projekt NCN Opus, pt.: "Poszukiwanie nowych związków o aktywności przeciwzapalnej z rodzimych gatunków roślin należących do rodziny Oleaceae z użyciem modeli in vitro i in vivo wraz ze wskazaniem molekularnych mechanizmów warunkujących obserwowaną aktywność" (2015/17/B/NZ7/03086); kierownik dr hab. Anna K. Kiss


- projekt NCN Sonata, pt.: "Badania fitochemiczne oraz ocena właściwości przeciwzapalnych i przeciwbakteryjnych wyciągów przygotowywanych z farmakopealnej substancji roślinnej kwiat lipy (Tiliae flos)" (2015/17/D/NZ7/02641); kierownik dr hab. Sebastian Granica

- projekt młodego badacza WUM pt. "Badanie wpływu 5-gamma-walerolaktonu na proliferację komórek linii nowotworu prostaty LNCaP" (FW25/PM1/16); kierownik mgr Iwona Stanisławska

- projekt NCN Sonata, pt. "Badanie roli wybranych przetworów roślinnych w ochronie bariery jelitowej na modelu ludzkich komórek jelita grubego Caco-2 w odniesieniu do prewencji zespołu metabolicznego" (2016/23/D/NZ7/00958); kierownik dr Monika Czerwińska

Zakończone projekty:

- projekt młodego badacza WUM, pt.: „Ziele czartawy pospolitej jako źródło wyciągów i związków naturalnych o działaniu przeciwzapalnym” (FW25/PM31D/12); kierownik dr Sebastian Granica

- projekt NCN PRELUDIUM pt.: „Porównanie wpływu oleuropeiny i jej dialdehydowej pochodnej oleaceiny na funkcje neutrofili” (2011/01/N/NZ4/01157); kierownik dr Monika Czerwińska

- projekt NCN PRELUDIUM, pt.: „Wpływ metabolitów elagotanoidów produkowanych przez bakterie flory jelitowej- urolityn na prozapalną aktywność neutrofili w kontekście chorób układu sercowo naczyniowego” (2011/03/N/NZ7/01785); kierownik dr Jakub Piwowarski

- projekt NCN SONATA, pt.: „Czy wyciągi pozyskiwane z Epilobium sp. mogą hamować proliferację komórek prostaty LNCaP poprzez wpływ na aktywność acetylotransferazy histonowej (HAT)? (2011/01/D/NZ4/01261); kierownik dr hab. Anna Kiss

projekt NCN PRELUDIUM, pt.: „Wpływ wybranych elagotanoidów na funkcje ludzkich neutrofili w kontekście prewencji i leczenia chorób jamy ustnej - badania struktura a aktywność”. (2012/07/N/NZ7/01136); kierownik dr Sebastian Granica

- projekt NCN ETIUDA, pt.: "Ziele krwawnicy (Lythri herba)- określenie wpływu wyciągu, izolowanych elagotanoidów oraz ich metabolitów na prozapalne funkcje neutrofili". (2013/08/T/NZ7/00011); kierownik dr Jakub Piwowarski

- projekt MNiSW Iuventus Plus, pt.: "Izolacja oraz oznaczanie ilościowe składników farmakopealnej substancji roślinnej - ziela rdestu ptasiego (Polygoni avicularis herba)". (9006/IP1/2014/72); kierownik dr Sebastian Granica

projekt młodego badacza WUM pt. "Analiza fitochemiczna wyciągów z naziemnych części jasnoty białej (Lamium album L.) oraz ich wpływ na uwalnianie IL-8 i ekspresję powierzchniową CD62L i CD11b/CD18" (FW25/PM31/15); kierownik dr Monika Czerwińska

- projekt NCN pt.:"Ocena wpływu wybranych substancji pochodzenia naturalnego na komórki macierzyste śródbłonka poddane działaniu angiotensyny II. Badania in vitro." (N N405 024540); kierownik prof. dr hab. Marek Naruszewicz