Ogłoszenie

Przedmioty pozostawione przez studentów na zajęciach na sali ćwiczeniowej lub seminaryjnej (kurtki, bluzy, torby itp.) można odebrać w katedrze w pokoju techników.

Farmakognozja - ćwiczenia fitochemiczne

Szczegółowy harmonogram ćwiczeń fitochemicznych oraz podział na grupy ćwiczeniowe znajduje się w dziale Informacje dla studentów.

3. kolokwium z Farmakognozji

Kolokwium z Farmakognozji dla grupy piątkowej rozpocznie się o godzinie 10.00.