Zajęcia z przedmiotu Farmakognozja

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia z przedmiotu Farmakognozja będą miały charakter hybrydowy: ćwiczenia i seminaria będą odbywały się stacjonarnie, natomiast wykłady będą odbywały się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zgodnie z planem zajęć dla studentów III roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w dziale Informacje dla studentów.

Egzamin z Farmakognozji

Egzamin z Farmakognozji odbędzie się w poniedziałek, 27 czerwca, o godzinie 9:15. Podział na sale:

nazwiska od B do Ł - sala A 

nazwiska od M do Ż - sala Koskowskiego.