Egzamin poprawkowy z Farmakognozji

Egzamin poprawkowy z Farmakognozji odbędzie się we wtorek, 4 września, o godzinie 12.30, w sali Olszewskiego.

Wyniki egzaminu poprawkowego z Farmakognozji 

Ogłoszenie

Przedmioty pozostawione przez studentów na zajęciach na sali ćwiczeniowej lub seminaryjnej (kurtki, bluzy, torby itp.) można odebrać w katedrze w pokoju techników.