Ogłoszenie

Przedmioty pozostawione przez studentów na zajęciach na sali ćwiczeniowej lub seminaryjnej (kurtki, bluzy, torby itp.) można odebrać w katedrze w pokoju techników.

Poprawa 2. kolokwium

Poprawa 2. kolokwium z farmakognozji odbędzie się w poniedziałek, 14 stycznia, o godz. 16.15 w sali ćwiczeń mikroskopowych.

Wyniki poprawy 2. kolokwium z Farmakognozji.