Ćwiczenia mikroskopowe z Farmakognozji

Ćwiczenia mikroskopowe z Farmakognozji rozpoczynają się 2 października, szczegółowy harmonogram ćwiczeń dostępny jest w dziale Informacje dla studentów.

Kolokwium z Farmakognozji

Kolokwium z Farmakognozji dla grup poniedziałkowych rozpocznie się o godzinie 10.15, pozostałe grupy piszą kolokwium w godzinach ćwiczeń.

Szczególowy zakres materiału znajduje się w informacjach dla studentów.

Osoby powtarzające 3. rok (repetenci) piszą kolokwium ze swoimi grupami dziekańskimi.

Osoby powtarzające tylko przedmiot Farmakognozja, będące warunkowo na 4. roku piszą kolokwium w czwartek, godz. 15.15.