Zajęcia z Farmakognozji - 3. rok

W związku z zarządzeniem Rektora nr 78/2020 z dnia 27 kwietnia ćwiczenia fitochemiczne z Farmakognozji odbędą się w formie zdalnej.

Egzamin z Farmakognozji

Egzamin z Farmakognozji odbędzie się we wtorek, 30 czerwca, o godzinie 10:00 na platformie e-learningowej. 

Wyniki egzaminu

Zwolnienie z egzaminu z Farmakognozji

Lista osób, które uzyskały zwolnienie z egzaminu z Farmakognozji:

  • 73919 ponad dobry (4,5)
  • 79830 ponad dobry (4,5)