Ogłoszenie

Przedmioty pozostawione przez studentów na zajęciach na sali ćwiczeniowej lub seminaryjnej (kurtki, bluzy, torby itp.) można odebrać w katedrze w pokoju techników.

Kolokwium z Farmakognozji

W związku z planowanym na 12 listopada dniem wolnym od pracy, kolokwium z Farmakognozji dla grup poniedziałkowych (7,8,9) odbędzie się we wtorek, 13 listopada, o godzinie 15.15.