Jesteś tutaj

Studenckie Koło Naukowe

Przy Katedrze działa studenkie koło naukowe. Opiekunem koła jest dr hab. n. farm. Sebastian Granica. Zapraszamy studentów farmacji III, IV i V studiów chcących brać czynny udział w badaniach naukowych naszej Katedry. Ze względu na fakt, iż wszystkie realizowane przez członków koła prace mają charakter laboratoryjny co roku dysponujemy ograniczoną ilością miejsc.

przykładowe tematy realizowane w ramach koła:

Badanie potencjału przeciwutleniającego i przeciwzapalnego, oraz badania składu wyciągów przygotowanych z ziela gwiazdnicy pospolitej.

Izolacja związków polifenolowych z części nadziemnych Porophyllum ruderale.

Analiza fitochemiczna wyciągów z części nadziemnych świetlika łąkowego (Euphrasia rostkoviana).

Analiza chromatograficzna metodą UHPLC-DAD-MS wyciągów z kwiatu lipy (Tiliae flos).

W ramach koła studenci mają możliwość poznania rożnorodnych technik badawczych (chromatografia, badania komórkowe, badania enzymatyczne, NMR, techniki przygotowywania i frakcjonowania wyciagów) oraz mają możliwość pracy z nowoczesym sprzętem.