Jesteś tutaj

Pracownicy

Kierownik Katedry:

prof. dr hab. n. farm. Anna K. Kiss

 

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

dr hab. n. farm. Agnieszka Bazylko

 

dr hab. n. farm. Sebastian Granica

 

dr hab. n. farm. Jakub Piwowarski

 

dr hab. n. farm. Monika Czerwińska

Monika Czerwińska

 

dr n. farm. Agnieszka Filipek

 

dr n. farm. Andrzej Parzonko

 

Asystenci:

mgr farm. Magdalena Hubiszta

mgr farm. Weronika Skowrońska

Wykładowcy:

mgr farm. Anna Kowalewska-Szczyrba - urlop wychowawczy

Profesorowie emerytowani:

prof. dr hab. n. farm. Marek Naruszewicz

prof. dr hab. n. farm. Halina Strzelecka

prof. WUM dr hab. n. farm. Józef Kowalski

Personel techniczny i administracyjny:

Agnieszka Dobrzelewska-Gołąb

inż. Sebastian Doktór

 

 inż. Monika Marciniak

 

mgr Anna Żółtak - urlop wychowawczy

  

Doktoranci:

mgr farm. Marta Woźniak

 

  

mgr farm. Marta Mainka

  

mgr farm. Patrycja Kurowska

Patrycja Kurowska

 

mgr inż. Dominik Popowski

Dominik Popowski

mgr inż. Karolina Pawłowska

mgr farm. Magdalena Hubiszta

mgr farm. Weronika Skowrońska

mgr farm. Małgorzata Kołtun