Jesteś tutaj

Zajęcia dla bloku farmacja analityczna - IV rok

Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć: dr hab Agnieszka Bazylko

- pokój FD14 (budynek CEPT) codziennie 10.00-15.00

- kontakt drogą elektroniczną: agnieszka.bazylko@wum.edu.pl

W ramach zajęć fakultatywnych prowadzone są wykłady oraz ćwiczenia laboratoryjne.

Tematy wykładów:

Badanie składu substancji i ekstraktów roślinnych (m.in. walidacja metod analitycznych)

- Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego w badaniach struktury związków bioaktywnych pochodzenia roślinnego

Tematy ćwiczeń:

Izolacja eskuliny z Hippocastani cortex

Izolacja kofeiny z liści herbaty (Theae folium)

Badania jakościowe i ilościowe preparatów roślinnych zawierających wyciągi z Ginkgonis folium metodą HPLC wg FP X

Oznaczanie zawartości kwasu rozmarynowego w preparatach leczniczych roślinnych metodą densytometryczną po rozdziale TLC

Badania jakościowe i ilościowe preparatów roślinnych zawierających wyciągi z Echinacea sp. metodą HPLC wg FP X