Jesteś tutaj

Leki pochodzenia naturalnego

ROK AKADEMICKI 2019/2020

Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć: dr hab. Monika Czerwińska

- pokój MF19 (Mikrobiologia Farmaceutyczna, CEPT) codziennie 10.00-15.00

- kontakt drogą elektroniczną: monika.czerwinska@wum.edu.pl

Osoby prowadzące zajęcia:

wykłady i seminaria: prof. Anna Kiss, dr hab. Agnieszka Bazylko, dr Agnieszka Filipek, dr Andrzej Parzonko,
dr hab. Monika Czerwińska

Wykłady odbywają się we wtorki w godz. 9.45 - 11.30 

Wykłady i seminaria odbywają się w w salach zgodnie z planem zajęć dla studentów V roku.

Od pierwszych zajęć prowadzący będą oczekiwać czynnego udziału Państwa w dyskusji, prosimy o zapoznanie się z tematyką poszczególnych seminariów oraz przypomnienie/poszerzenie sobie treści z nimi związanych.

Obecność na seminariach jest obowiązkowa i niezbędna do dopuszczenia do zaliczenia.

Przedmiot kończy się zaliczeniem testowym na ocenę.

UWAGA!

Poprawa zaliczenia z Leków Pochodzenia Naturalnego odbędzie się 17.01.2020 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali 28 lub 29, w ZIAM (ul. Żwirki i Wigury 81).

Test składa się z 40 pytań jednokrotnego wyboru lub pytań otwartych.

Czas trwania testu to 60 min.

Próg zaliczeniowy to 60%.