Jesteś tutaj

Leki pochodzenia naturalnego

ROK AKADEMICKI 2020/2021

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia z przedmiotu Leki Pochodzenia Naturalnego będą odbywały się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zgodnie z planem zajęć dla studentów V roku.

Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć: dr hab. Monika Czerwińska

- pokój MF19 (Mikrobiologia Farmaceutyczna, CEPT) codziennie 10.00-15.00

- kontakt drogą elektroniczną: monika.czerwinska@wum.edu.pl

Osoby prowadzące zajęcia:

wykłady i seminaria: prof. Anna Kiss, dr hab. Agnieszka Bazylko, dr Agnieszka Filipek, dr Andrzej Parzonko,
dr hab. Monika Czerwińska

Od pierwszych zajęć prowadzący będą wymagać czynnego udziału Państwa w dyskusji, prosimy o zapoznanie się z tematyką poszczególnych seminariów oraz przypomnienie/poszerzenie sobie treści z nimi związanych.

Obecność na seminariach jest obowiązkowa i niezbędna do dopuszczenia do zaliczenia.

Przedmiot kończy się zaliczeniem testowym na ocenę.

Test składa się z 40 pytań jednokrotnego wyboru lub pytań otwartych.

Czas trwania testu to 60 min.

Próg zaliczeniowy to 60%.