Jesteś tutaj

Publikacje

Ważniejsze prace opublikowane od 2010 roku:

 1. Ilina, T., Kashpur, N., Granica, S., Bazylko, A., Shinkovenko, I., Kovalyova, A., Goryacha, O. oraz Koshovyi, O. Phytochemical profiles and in vitro immunomodulatory activity of ethanolic extracts from Galium aparine L. Plants2019, 8, 541.
 2. Mielczarek-Puta, M., Otto-Ślusarczyk, D., Chrzanowska, A., Filipek, A., Graboń, W. Telmisartan influences the antiproliferative activity of linoleic acid in human colon cancer cells. Nutrition and Cancer-An International Journal, 2019, 16, 1-12.
 3. Jóźwiak, M., Struga, M., Roszkowski, P., Filipek, A., Nowicka, G., Olejarz, W. Anticancer effects of alloxanthoxyletin and fatty acids esters - In vitro study on cancer HTB-140 and A549 cells, Biomedicine & Pharmacotherapy, 2019, 110, 618-630.
 4. Luca, S.V., Czerwińska, M., Marcourt, L., Miron, A., Aprotosoaie, A.C., Ciocarlan, N., Wolfender, J.-L., Granica, S., Skalicka-Woźniak, K. High-performance countercurrent chromatographic isolation of acylated iridoid diglycosides from Verbascum ovalifolium Donn ex Sims and evaluation of their inhibitory potential on IL-8 and TNF-α production. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2019, 166, 295-303.
 5. Sieniawska, E., Michel, P., Mroczek, T., Granica, S. oraz Skalicka-Woźniak, K. Nigella damascena L. essential oil and its main constituents, damascenine and β-elemene modulate inflammatory response of human neutrophils ex viv, Food and Chemical Toxicology, 2019, 125, 161-169.
 6. Popowski, D., Pawłowska, K., Piwowarski, J.  oraz Granica, S. Gut microbiota-assisted isolation of flavonoids with a galloyl moiety from flowers of meadowsweet, Filipendula ulmaria (L.) Maxim, Phytochemistry Letters, 2019, 30, 220-223.
 7. Vanderplanck, M., Roger, N., Moerman, R., Ghisbain, G., Gerard, M., Popowski, D., Granica, S., Fournier, D., Meeus, I., Piot, N., Smagghe, G., Terrana, L. oraz Michez, D. Bumble bee parasite prevalence but not genetic diversity impacted by the invasive plant Impatiens glandulifera, Ecosphere, 2019, 10, e0804 
 8. Olejarz, W., Wrzosek, M., Jóźwiak, M., Grosicka-Maciąg, E., Roszkowski, P., Filipek, A., Cychol, A., Nowicka, G. oraz Struga, M. Synthesis and anticancer effects of α-lipoic ester of alloxanthoxyletin, Medicinal Chemistry Research, 2019, 28, 788-796.
 9. Nawrot-Hadzik, I., Ślusarczyk, S., Granica, S., Hadzik, J. oraz Matkowski, A. Phytochemical Diversity in Rhizomes of Three Reynoutria Species and their Antioxidant Activity Correlations Elucidated by LC-ESI-MS/MS Analysis, Molecules, 2019, 24, E1136
 10. Luca, S.V., Czerwińska, M., Miron, A., Aprotosoaie, A.C., Marcourt, L., Wolfender, J.-L., Granica, S. oraz Skalicka-Woźniak, K. High-performance countercurrent chromatographic isolation of acylated iridoid diglycosides from Verbascum ovalifolium Donn ex Sims and evaluation of their inhibitory potential on IL-8 and TNF-α production, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2019, 166, 295-303
 11. Treml, J., Leláková, V., Šmejkal, K., Paulíčková, T., Labuda, Š., Granica, S., Havlík, J., Jankovská, D., Padrtová, T. oraz Hošek, J. Antioxidant Activity of Selected Stilbenoid Derivatives in a Cellular Model System, Biomolecules, 2019, 9, E468.
 12. Leláková, V., Šmejkal, K., Jakubczyk, K., Veselý, O., Landa, P., Václavík, J., Bobáľ, P., Pížová, H., Temml, V., Steinacher, T., Schuster, D., Granica, S., Hanáková, Z. oraz Hošek, J. Parallel in vitro and in silico investigations into antiinflammatory effects of non-prenylated stilbenoids, Food Chemistry, 2019, 285, 431-440
 13. Michel, P., Granica, S., Magiera, A., Rosińska, K., Jurek, M., Poraj, Ł. oraz Olszewska, M.A. Salicylate and Procyanidin-Rich Stem Extracts of Gaultheria procumbens L. Inhibit Pro-Inflammatory Enzymes and Suppress Pro-Inflammatory and Pro-Oxidant Functions of Human Neutrophils Ex Vivo, International Journal of Molecular Sciences , 2019, 20, E1753.
 14. Bobrowska-Korczak, B.A., Skrajnowska, D.E., Kiss, A.K., Wrzesień, R.O., Bielecki, W., Orzoł, A., Żebrowski, P. oraz Białek, S.G. Lipid peroxidation as a predictive biomarker of the early stage of cancer, Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents, 2019, 33, 799-810
 15. Gierlikowska, B., Gierlikowski, W., Bekier, K., Skalicka-Woźniak, K., Czerwińska, M.E. oraz Kiss, A.K. Inula helenium and Grindelia squarrosa as a source of compounds with antiinflammatory activity in human neutrophils and cultured human respiratory epithelium, Journal of Ethnopharmacology, 2019, DOI: 10.1016/j.jep.2019.112311 
 16. Weremczuk-Jeżyna, I., Skała, E., Kuźma, Ł., Kiss, A.K. oraz Grzegorczyk-Karolak, I. The effect of purine-type cytokinin on the proliferation and production of phenolic compounds in transformed shoots of Dracocephalum forrestii, Journal of Biotechnology, 2019, 306, 125-133
 17. Makarewicz-Wujec, M., Henzel, J., Kruk, M., Kępka, C., Wardziak, Ł., Trochimiuk, P., Parzonko, A., Demkow, M., Kozłowska-Wojciechowska, M. DASH diet decreases CXCL4 plasma concentration in patients diagnosed with coronary atherosclerotic lesions, Nutrition Metabolism and Cardiovascular Diseases, 2019, DOI: 10.1016/j.numecd.2019.07.013
 18. Michalak, B., Piwowarski, J.P., Granica, S., Waltenberger, B., Atanasov, A., Khan, S., Breuss, J., Uhrin, P., Żyżyńska-Granica, B., Stojakowska, A., Stuppner, H. oraz Kiss, A.K. Eupatoriopicrin Inhibits Pro-inflammatory Functions of Neutrophils via Suppression of IL‑8 and TNF-alpha Production and p38 and ERK 1/2 MAP Kinases, Journal of Natural Products, 2019, 82, 375-385
 19. Filipek, A.A., Wyszomierska, J., Michalak, B. oraz Kiss, A.K. Syringa vulgaris bark asa source of compounds affecting the release of inflammatory mediators from human neutrophils and monocytes/ macrophages, Phytochemistry Letters, 2019, 30, 309-313 
 20. Kiss, A.K., Michalak, B., Patyra, A. oraz Majdan, M. UHPLC-DAD-ESI-MS/MS and HPTLC profiling of ash leaf samples from different commercial and natural sources and their in vitro effects on mediators of inflammation, Phytochemical Analysis, 2019, DOI: 10.1002/pca.2866
 21. Grzegorczyk-Karolak, I., Kuźma, Ł., Lisiecki, P. oraz Kiss, A.K. Accumulation of phenolic compounds in different in vitro cultures of Salvia viridis L. and their antioxidant and antimicrobial potential, Phytochemistry Letters, 2019, 30, 324-332.
 22. Kłeczek, N., Michalak, B., Malarz, J., Kiss, A.K. oraz Stojakowska, A. Carpesium divaricatum Sieb. & Zucc. Revisited: Newly Identified Constituents from Aerial Parts of the Plant and Their Possible Contribution to the Biological Activity of the Plant, Molecules, 2019, 24, E1614
 23. Mikołajczyk, T., Nosalski, R., Skiba, D., Koziol, J., Mazur, M., Justo-Junior, A., Kowalczyk, P., Kusmierczyk, Z., Schramm-Luc, A., Luc, K., Maffia, P., Graham, D., Kiss, A.K., Naruszewicz, M. oraz Guzik, T. 1,2,3,4,6penta-O-galloyl-β-D-glucose modulates perivascular inflammation and prevents vascular dysfunction in angiotensin II-induced hypertension, British Journal of Pharmacology, 2019, 176, 1951-1965.
 24. Parzonko, A. oraz Kiss, A.K. Caffeic acid derivatives isolated from Galinsoga parviflora herb protected human dermal fibroblasts from UVA-radiation. Phytomedicine, 201957, 215-222.
 25. Kurowska, P. oraz Giermaziak, W. HIV i AIDS – nowe podejście do diagnostyki i leczenia. Część I. Domowe testy do diagnostyki zakażenia HIV w Polsce i w Unii Europejskiej. Farmacja Polska, 2018, 74, 73-79.
 26. Giermaziak, W., Królak, A. oraz Kurowska, P. Health policy programs realised in Poland in 2016–2017. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 2018, 69, 209-217.
 27. Kicel, A., Kolodziejczyk-Czepas, J., Owczarek, A. , Rutkowska, M., Wajs-Bonikowska, A., Granica, S., Nowak, P. oraz Olszewska, M. Multifunctional Phytocompounds in Cotoneaster Fruits: Phytochemical Profiling, Cellular Safety, Anti-Inflammatory and Antioxidant Effects in Chemical and Human Plasma Models In Vitro. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2018, 1-16.
 28. Zgadzaj, A., Kornacka, J., Jastrzębska, A., Parzonko, A., Sommer, S. oraz Nałęcz-Jawecki, G. Development of photoprotective, antiphototoxic, and antiphotogenotoxic formulations of ocular drugs with fluoroquinolones. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology2018, 178, 201-210.
 29. Nawrot-Hadzik, I., Granica, S., Domaradzki, K., Pecio, Ł. oraz Matkowski, A. Isolation and Determination of Phenolic Glycosides and Anthraquinones from Rhizomes of Various Reynoutria Species. Planta Medica, 2018, 84, 1118-1126.
 30. Rogowska, M. oraz Giermaziak, W. Wpływ roślin leczniczych na farmakokinetykę i metabolizm leków syntetycznych. Postępy Fitoterapii, 2018, 19, 274-282. 
 31. Grzegorczyk-Karolak, I., Kuźma, Ł., Skała, E. oraz Kiss, A.K. Hairy root cultures of Salvia viridis L. for production of polyphenolic compounds. Industrial Crops and Products, 2018, 117, 235-244.
 32. Śliwińska, A., Sykłowska-Baranek, K., Kośmider, A., Granica, S., Miszczak, K., Nowicka, G., Kasztelan, A., Podsadni, P., Turło, J. oraz Pietrosiuk, A. Stimulation of phenolic compounds production in the in vitro cultivated Polyscias filicifolia Bailey shoots and evaluation of the antioxidant and cytotoxic potential of plant extracts. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 2018, 87, 1-16.
 33. Kurowska, P., Giermaziak, W. oraz Królak, A. Ekonomia behawioralna między farmaceutą a pacjentem. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2018, 3, 359-364.
 34. Piwowarski, J., Waltenberger, B., Stuppner, H., Kiss, A. oraz Granica, S. The analysis of phenolic compounds from the aerial parts of Eupatorium cannabinum L. subsp. cannabinum. Biochemical Systematics and Ecology2018, 79, 37-43.
 35. Grochowski, D., Locatelli, M., Granica, S., Cacciagrano, F. oraz Tomczyk, M. A Review on the Dietary Flavonoid Tiliroside. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 2018, 17, 1395-1421.
 36. Stanisławska, I., Granica, S., Piwowarski, J., Szawkało, J., Wiązecki, K., Czarnocki, Z. oraz Kiss, A. Planta Medica 2018, 1-8.
 37. Kurowska, P. oraz Giermaziak, W. HIV i AIDS – nowe podejście do diagnostyki i leczenia. Część II. Leczenie antyretrowirusowe. Farmacja Polska 2018, 74, 131-136.
 38. Królak, A., Kurowska, P. oraz Giermaziak, W. Ekonomiczny i społeczny wymiar endometriozy. Farmacja Polska 2018, 74, 337-344.
 39. Grzegorczyk-Karolak, I. oraz Kiss, A. Determination of the Phenolic Profile and Antioxidant Properties of Salvia viridis L. Shoots: A Comparison of Aqueous and Hydroethanolic Extracts. Molecules 2018, 23, 1-18.
 40. Stanisławska, I., Piwowarski, J., Granica, S. oraz Kiss, A. The effects of urolithins on the response of prostate cancer cells to non-steroidal antiandrogen bicalutamide. Phytomedicine 2018, 46, 176-183.
 41. Weremczuk-Jeżyna, I., Kuźma, Ł., Kiss, A. oraz Grzegorczyk-Karolak, I. Effect of cytokinins on shoots proliferation and rosmarinic and salvianolic acid B production in shoot culture of Dracocephalum forrestii W. W. Smith. Acta Physiologiae Plantarum 2018, 40, 1-11.
 42. Vitalini, S., Çiçek, S., Granica, S. oraz Zidorn, C. Dihydroresveratrol Type Dihydrostilbenoids: Chemical Diversity, Chemosystematics, and Bioactivity. Current Medicinal Chemistry 2018, 10, 1194-1240.
 43. Szewczyk, K., Heise, E.M. oraz Piwowarski, J. Preliminary Characterization and Bioactivities of Some Impatiens L. Water-Soluble Polysaccharides. Molecules 2018. 23, 1-13.
 44. Michalak, B., Filipek, A., Chomicki, P., Pyza, M., Woźniak, M., Żyżyńska-Granica, B., Piwowarski, J., Kicel, A., Olszewska, M. oraz Kiss, A. Lignans From Forsythia x Intermedia Leaves and Flowers Attenuate the Pro-inflammatory Function of Leukocytes and Their Interaction With Endothelial Cells. Frontiers in Pharmacology 2018, 9, 1-17.
 45. Świerczewska, A., Buchholz, T., Melzig, M. oraz Czerwińska, M. In vitro a-amylase and pancreatic lipase inhibitory activity of Cornus mas L. and Cornus alba L. fruit extracts. Journal of Food and Drug Analysis 2018, 1-10.
 46. Engels, N., Waltenberger, B., Michalak, B., Huynh, L., Tran, H., Kiss, A. oraz Stuppner, H. Inhibition of Pro‐Inflammatory Functions of Human Neutrophils by Constituents of Melodorum fruticosum Leaves. Chemistry & Biodiversity 2018, 15, 1-14.
 47. Woźniak, M., Michalak, B., Wyszomierska, J., Dudek, M. oraz Kiss, A. Effects of phytochemically characterized extracts from Syringa vulgaris and isolated secoiridoids on mediators of inflammation in human neutrophils model. Frontiers in Pharmacology 2018, 9, 1-15.
 48. Czerwińska, M., Świerczewska, A. oraz Granica, S. Bioactive Constituents of Lamium album L. as Inhibitors of Cytokine Secretion in Human Neutrophils. Molecules 2018, 23, 1-15.
 49. Czerwińska, M. oraz Melzig, M. Cornus mas and Cornus officinalis — Analogies and Differences of Two Medicinal Plants Traditionally Used. Frontiers in Pharmacology 2018, 9, 1-28.
 50. Pawłowska, K., Czerwińska, M., Wilczek, M., Strawa, J., Tomczyk, M. oraz Granica, S. Anti-inflammatory Potential of Flavonoids from the Aerial Parts of Corispermum marschallii. Journal of Natural Products 2018, 8-.
 51. Czerwińska, M., Dudek, M., Pawłowska, K., Pruś, A., Ziaja, M. oraz Granica, S. The influence of procyanidins isolated from small-leaved lime flowers (Tilia cordata Mill.) on human neutrophils.  Fitoterapia 2018, 127, 115-122.
 52. Czerwińska, M., Gąsińska, E. , Leśniak, A., Krawczyk, P., Kiss, A.K., Naruszewicz, M. oraz Bujalska-Zadrożny, M. Inhibitory effect of Ligustrum vulgare leaf extract on the development of neuropathic pain in a streptozotocin-induced rat model of diabetes. Phytomedicine 2018, 49, 75-82. 
 53. Kasprzak, A., Grudziński, I., Bamburowicz-Klimkowska, M., Parzonko, A., Gawlak, M. oraz  Popławska, M. New Insight into the Synthesis and Biological Activity of the Polymeric Materials Consisting of Folic Acid and β-Cyclodextrin. Macromolecular Bioscience2017,  
 54. Czerwińska M.E., Świerczewska A., Woźniak M., Kiss A.K. Bio-assay guided isolation of iridoids and phenylpropanoids from aerial parts of Lamium album and their anti-inflammatory activity in human neutrophils. Planta Medica. 2017, 83, 1011-1019.
 55. Piwowarski J.P., Bobrowska-Korczak B., Stanisławska I., Bielecki W., Wrzesień R., Granica S., Krupa K., Kiss A.K. Evaluation of the effect of Epilobium angustifolium L. aqueous extract on LNCaP cell proliferation in in vitro and in vivo models. Planta Medica. 2017, 83, 1159-1168.
 56. Piwowarski J.P., Stanisławska I., Granica S., Stefańska J., Kiss A.K. Phase II conjugates of urolithins isolated from human urine and potential role of β-glucuronidases in their disposition. Drug Metabolism and Disposition. 2017, 45, 657-665.
 57. Filipek A., Czerwińska M.E., Kiss A.K., Polański J.A., Naruszewicz M. Oleacein inhibits destabilization of carotid plaques from hypertensive patients. Impact on high mobility group protein-1. Phytomedicine. 2017, 32, 68-73.
 58. Dudek M.K., Michalak B., Woźniak M., Czerwińska M.E., Filipek A., Granica S., Kiss A.K. Hydroxycinnamoyl derivatives and secoiridoid glycoside derivatives from Syringa vulgaris flowers and their effects on the pro-inflammatory responses of human neutrophils. Fitoterapia. 2017, 32, 68-73.
 59. Grochowski D., Skalicka-Woźniak K., Orhan I., Xiao J., Locatelli M., Piwowarski J., Granica S., Tomczyk M. A comprehensive review of agrimoniin. Annals of the New York Academy of Sciences. 2017, 1401 (1), 166-180.
 60. Gemeinlholzer B., Granica S., Moura M., Teufel L., Zidorn Ch. Leontodon ˣgrassiorum (Asteraceae, Cichorieae), a newly discovered hybrid between an Azorean and a mainland European taxon: Morphology, molecular characteristics, and phytochemistry. Biochemical Systematics and Ecology. 2017, 72, 32-39.
 61. Makarewicz-Wujec M., Parol G., Parzonko A., Kozłowska-Wojciechowska M. Supplementation with omega-3 acids after myocardial infarction and modification of inflammatory markers in light of the patients’ diet: a preliminary study. Kardiologia Polska. 2017, 75 (7), 674-681.
 62. Nawrot-Hadzik I., Granica S., Abel R., Czapor-Irzabek H., Matkowski A. Analysis of antioxidant polyphenols in loquat leaves using HPLC-based activity profiling. Natural Product Communications. 2017, 12 (2), 163-166.
 63. Klimczak U., Woźniak M., Tomczyk M., Granica S. Chemical composition of edible aerial parts of meadow bistort (Persicaria bistorta (L.) Samp.). Food Chemistry. 2017, 230, 281-290.
 64. Grochowski D., Uysalb S., Aktumsekb A., Granica S., Zenginb G., Ceylanb R., Locatellid M., Tomczyk M. In vitro enzyme inhibitory properties, antioxidant activities, and phytochemical profile of Potentilla thuringiaca. Phytochemistry Letters, 2017, 1-8.
 65. Rogowska, M., Lenart, M., Srecec, S., Ziaja, M., Parzonko, A. oraz Bazylko, A., Chemical composition, antioxidative and enzyme inhibition activities of chickweed herb (Stelaria media L., Vill.) ethanolic and aqueous extracts. Industrial Crops and Products, 2017, 97, 448-454.
 66. Czerwińska, M.E., Duszak, K., Parzonko, A. oraz Kiss, A.K. Chemical composition and UVA-protecting activity of extracts from Ligustrum vulgare and Olea europaea leaves. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 2016, 58, 45-55.
 67. Granica, S., Kłębowska, A., Kosiński, M., Piwowarski, J.P., Dudek, M.K., Kaźmierski, S. oraz Kiss, A.K. Effects of Geum urbanum L. root extracts and its constituents on polymorphonuclear leucocytes functions. Significance in periodontal diseases. Journal of Ethnopharmacology, 2016, 188, 1-12.
 68. Parzonko, A. oraz Naruszewicz, M. Cardioprotective effects of Aronia melanocarpa anthocyanins. From laboratory experiments to clinical practice. Current Pharmaceutical Design, 2016, 22, 174-179.
 69. Szewczyk, K., Zidorn, C., Biernasiuk, A., Komsta, Ł. oraz Granica, S. Polyphenols from Impatiens (Balsaminaceae) and their antioxidant and antimicrobial activities. Industrial Crops and Products, 2016, 86, 262-272.
 70. Dudek, M. K., Dudkowski, Ł., Bazylko, A., Kaźmierski, S. oraz Kiss, A.K. Caffeic acid derivatives isolated from the aerial parts of Galinsoga parviflora and their effect on inhibiting oxidative burst in human neutrophils. Phytochemistry Letters, 2016, 16, 303-310.
 71. Śliż, D., Filipiak, K.J., Naruszewicz, M., Siebert, J. oraz Mamcarz, A., Differences in achieving treatment goals with statin use in various regions of Poland -3ST-POL study results. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2016, 23, 116-119.
 72. Stojakowska, A., Malarz, J. oraz Kiss, A.K. Hydroxycinnamates from elecampane (Inula helenium L.) callus culture. Acta Physiologiae Plantarum, 2016, 38, 1-5.
 73. Weremczuk-Jeżyna, I., Skała, E., Olszewska, M.A., Kiss, A.K., Balcerczak, E., Wysokińska, H. oraz Kicel, A., The identification and quantitative determination of rosmarinic acid and salvianolic acid B in hairy root cultures of Dracocephalum forrestii W.W. Smith. Industrial Crops and Products, 2016, 91, 125-131.
 74. Parzonko, A., Oświt, A., Bazylko, A. oraz Naruszewicz, M. Anthocyans-rich Aronia melanocarpa extract possesses ability to protect endothelial progenitor cells against angiotensin II induced dysfunction. Phytomedicine, 2015, 22, 1238-1246.
 75. Filipek, A.,  Czerwińska, M.E., Kiss, A.K., Wrzosek, M. oraz Naruszewicz, M. Oleacein enhances anti-inflammatory activity of human macrophages by increasing CD163 receptor expression. Phytomedicine, 2015, 22, 1255-1261.
 76. Rogowska, M., Srecec, S. oraz Bazylko, A. Reactive nitrogen species scavenging capacity of aqueous and ethanolic extracts from Galinsoga parviflora and G. quadriradiata herbs. Natural Product Communications, 2015, 10, 1825-1828.
 77. Fusani, P., Piwowarski, J.P., Zidorn, C., Kiss, A.K., Scartezzini, F. oraz Granica, S. Seasonal variation in secondary metabolites of edible shoots of Buck's beard [Aruncus dioicus (Walter) Fernald (Rosaceae)]. Food Chemistry, 2015, 202, 23-30.
 78. Skrzypczak, A., Przystupa, N., Zgadzaj, A., Parzonko, A., Sykłowska-Baranek, K., Paradowska, K. oraz Nałęcz-Jawecki, G., Antigenotoxic, anti-photogenotoxic and antioxidant activities of natural naphthoquinone shikonin and acetylshikonin and Arnebia euchroma callus extracts evaluated by the umu-test and EPR method. Toxicology in Vitro, 2015, 30, 364-372.
 79. Granica, S., Piwowarski, J.P. oraz Kiss, A.K. Ellagitannins modulate the inflammatory response of human neutrophils ex vivo. Phytomedicine, 2015, 22, 1215-1222.
 80. Piwowarski, J.P., Kiss, A.K., Granica, S. oraz Moeslinger, T., Urolithins, gut microbiota-derived metabolites of ellagitannins, inhibit LPS-induced inflammation in RAW 264.7 murine macrophages. Molecular Nutrition & Food Research, 2015, DOI: 10.1002/mnfr.201500264.
 81. Granica, S., Hinc, K., Flavonoids in aerial parts of Persicaria mitis (Schrank) Holub. Biochemical Systematics and Ecology, 2015, 61, p. 372-375.
 82. Bazylko, A., Borzym, J. oraz Parzonko, A. Determination of in vitro antioxidant and UV-protecting activity of aqueous and ethanolic extracts from Galinsoga parviflora and Galinsoga quadriradiata herb. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 2015, 149, p. 189-195.
 83. Kicel, A., Owczarek, A., Michel, P., Skalicka-Woźniak, K., Kiss, A.K. oraz Olszewska, M.A., Application of HPCCC, UHPLC-PDA-ESI-MS3 and HPLC-PDA methods for rapid, one-step preparative separation and quantification of rutin in Forsythia flowers. Industrial Crops and Products, 2015, 76, p. 86-94.
 84. Skała, E., Kicel, A., Olszewska, M.A., Kiss, A.K. oraz Wysokińska, H., Establishment of hairy root cultures of Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin for the production of biomass and caffeic acid derivatives. BioMed Research International, 2015, DOI: 10.1155/2015/181098.
 85. Piwowarski, J.P., Granica, S. oraz Kiss, A.K. Lythrum salicaria L. - Underestimated medicinal plant from European traditional medicine. A review. Journal of Ethnopharmacology, 2015, 170, p. 226-250.
 86. Epifano, F., Fiorito, S., Genovese, S., Granica, S., Vitalinid, S. oraz Zidorn, C. Phytochemistry of the genus Skimmia (Rutaceae). Phytochemistry, 2015, 115, p. 27-43.
 87. Granica, S. Quantitative and qualitative investigations of pharmacopoeial plant material Polygoni avicularis herba by UHPLC-CAD and UHPLC-ESI-MS methods. Phytochemical Analysis, 2015, 26, p. 374-382.
 88. Zgadzaj, A., Skrzypczak, A., Welenc, I., Ługowska, A., Parzonko, A., Siedlecka, E., Sommer, S., Sikorska, K. oraz Nałęcz-Jawecki, G., Evaluation of photodegradation, phototoxicity and photogenotoxicity of ofloxacin in ointments with sunscreens and in solutions. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 2015, 144, p. 76-84.
 89. Granica, S., Piwowarski, J.P., Randazzo, A., Schneider, P.,  Żyżyńska-Granica, B. oraz Zidorn, CNovel stilbenoids, including cannabispiradienone glycosides, from Tragopogon tommasinii (Asteraceae, Cichorieae) and their potential anti-inflammatory activity. Phytochemistry, 2015, 117, p. 254-266.
 90. Granica, S., Kluge, H., Horn, G., Matkowski, A. oraz Kiss, A.K.The phytochemical investigation of Agrimonia eupatoria L. and Agrimonia procera Wallr. as valid sources of Agrimoniae herba - the pharmacopoeial plant material. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2015, 114, p. 272-279.
 91. Czerwińska, M.E., Ziarek, M., Bazylko, A., Osińska, E. oraz Kiss, A.K. Quantitative determination of secoiridoids and phenylpropanoids in different extracts of Ligustrum vulgare L. leaves by a validated HPTLC–photodensitometry method. Phytochemical Analysis, 2015, 26, p. 253-260.
 92. Mistrzak, P., Celejewska-Marciniak, H., Szypuła, W.J., Olszowska, O. oraz Kiss, A.K. Identification and quantitative determination of pinoresinol in Taxus ×media Rehder needles, cell suspension and shoot cultures. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 2015, 84, DOI: 10.5586/asbp.2014.038.
 93. Bazylko, A., Boruc, K., Borzym, J. oraz Kiss, A.K. Aqueous and ethanolic extracts of Galinsoga parviflora and Galinsoga ciliata. Investigations of caffeic acid derivatives and flavonoids by HPTLC and HPLC-DAD-MS methods. Phytochemistry Letters, 2015, 11, p. 394-398.
 94. Granica, S. oraz Zidorn, C., Phenolic compounds from aerial parts as chemosystematic markers in the Scorzonerinae (Asteraceae). Biochemical Systematics and Ecology, 2015, 58, p. 102-113.
 95. Parzonko, A., Makarewicz-Wujec, M., Jaszewska, E., Harasym, J. oraz Kozłowska-Wojciechowska, M., Pro-apoptotic properties of (1,3)(1,4)-β-D-glucan from Avena sativa on human melanoma HTB-140 cells in vitro. International Journal of Biological Macromolecules, 2015, 72, p. 757-763.
 96. Piwowarski, J.P. oraz Kiss, A.K. Contribution of C-glucosidic ellagitannins to Lythrum salicaria L. influence on pro-inflammatory functions of human neutrophils. Journal of Natural Medicines, 2015, 69, p. 100-110.
 97. Zielińska-Pisklak, M.A., Kaliszewska, D., Stolarczyk, M. oraz Kiss, A.K. Activity-guided isolation, identification and quantification of biologically active isomeric compounds from folk medicinal plant Desmodium adscendens using high performance liquid chromatography with diode array detector, mass spectrometry and multidimentional nuclear magnetic resonance spectroscopy. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2015, 102, p. 54-63.
 98. Mierzecki, A., Makarewicz-Wujec, M., Kłoda, K., Kozłowska-Wojciechowska, M., Pieńkowski, P. oraz Naruszewicz, M. Influence of folic acid supplementation on coagulation, inflammatory, lipid and kidney function parameters in subjects with low and moderate content of folic acid in the diet. Kardiologia Polska, 2015, 73, p. 280-286.
 99. Granica, S., Lohwasser, U., Jöhrer, K. oraz Zidorn, C., Qualitative and quantitative analyses of secondary metabolites in aerial and subaerial of Scorzonera hispanica L. (black salsify). Food Chemistry, 2015, 173, p. 321-331.
 100. Naruszewicz, M., Czerwińska, M.E. oraz Kiss, A.K. Oleacein. translation from Mediterranean diet to potential antiatherosclerotic drug. Current Pharmaceutical Design, 2015, 21, p. 1205-1212.
 101. Michel, P., Dobrowolska, A., Kicel, A., Owczarek, A., Bazylko, A., Granica, S., Piwowarski, J.P. oraz Olszewska, M.A., Polyphenolic profile, antioxidant and anti-inflammatory activity of eastern teaberry (Gaultheria procumbens L.) leaf extracts. Molecules, 2014, 19, p. 20498-20520.
 102. Granica, S., Piwowarski, J.P., Czerwińska, M.E. oraz Kiss, A.K. Phytochemistry, pharmacology and traditional uses of different Epilobium species (Onagraceae): a review. Journal of Ethnopharmacology, 2014, 156, p. 316-346.
 103. Piwowarski, J.P., Granica, S. oraz Kiss, A.K. Influence of gut microbiota-derived ellagitannins' metabolites urolithins on pro-inflammatory activities of human neutrophils. Planta Medica, 2014, 80, p. 887-895.
 104. Piwowarski, J.P., Granica, S., Zwierzyńska, M., Stefańska, J., Schopohl, P., Melzig, M.F. oraz Kiss, A.K. Role of human gut microbiota metabolism in the anti-inflammatory effect of traditionally used ellagitannin-rich plant materials. Journal of Ethnopharmacology, 2014, 155, p. 801-809.
 105. Gräber, T., Kluge, H., Granica, S., Horn, G., Brandsch, C. oraz Stangl, G.I., Studies on the health impact of Agrimonia procera in piglets. BMC Veterinary Research, 2014, 10, p. 210.
 106. Piwowarski, J.P., Granica, S., Kosiński, M. oraz Kiss, A.K. Secondary metabolites from roots of Geum urbanum L. Biochemical Systematics and Ecology, 2014, 53, p. 46-50.
 107. Grudzinski, I.P., Bystrzejewski, M., Cywinska, M.A., Kosmider, A., Poplawska, M., Cieszanowski, A., Fijalek, Z., Ostrowska, A. oraz Parzonko, A. Assessing carbon-encapsulated iron nanoparticles cytotoxicity in Lewis lung carcinoma cells. Journal of Applied Toxicology, 2014, 34, p. 380-394.
 108. Granica, S., Piwowarski, J.P. oraz Kiss, A.K. Determination of C-glucosidic ellagitannins in Lythri salicariae herba by ultra-high performance liquid chromatography coupled with charged aerosol detector: Method development and validation. Phytochemical Analysis, 2014, 25, p. 201-206.
 109. Flemmig, J., Rusch, D., Czerwińska, M.E., Rauwald, H.W. oraz Arnhold, J., Components of a standardised olive leaf dry extract (Ph. Eur.) promote hypothiocyanite production by lactoperoxidase. Archives of Biochemistry and Biophysics, 2014, 549, p. 17-25.
 110. Czerwińska, M.E., Kiss, A.K. oraz Naruszewicz, M. Inhibition of human neutrophils NEP activity, CD11b/CD18 expression and elastase release by 3,4-dihydroxyphenylethanol-elenolic acid dialdehyde, oleacein. Food Chemistry, 2014, 153, p. 1-8.
 111. Bazylko, A., Parzonko, A., Jez, W., Osińska, E. oraz Kiss, A.K. Inhibition of ROS production, photoprotection, and total phenolic, flavonoids and ascorbic acid content of fresh herb juice and extracts from the leaves and flowers of Tropaeolum majus. Industrial Crops and Products, 2014, 55, p. 19-24.
 112. Ylä-Herttuala, S., Bentzon, J.F., Daemen, M., Falk, E., Garcia-Garcia, H.M., Herrmann, J., Hoefer, I., Jauhiainen, S., Jukema, J.W., Krams, R., Kwak, B.R., Marx, N., Naruszewicz, M., Newby, A., Pasterkamp, G., Serruys, P.W.J.C., Waltenberger, J., Weber, C. oraz Tokgözoglu, L., Stabilization of atherosclerotic plaques: An update. European Heart Journal, 2013, 34, p. 3251-3258.
 113. Tomczyk, M., Pleszczyńska, M., Wiater, A. oraz Granica, S. In vitro anticariogenic effects of Drymocallis rupestris extracts and their quality evaluation by HPLC-DAD-MS3 analysis. Molecules, 2013, 18, p. 9117-9131.
 114. Stolarczyk, M., Piwowarski, J.P., Granica, S., Stefańska, J., Naruszewicz, M. oraz Kiss, A.K. Extracts from Epilobium sp. Herbs, their components and gut microbiota metabolites of epilobium ellagitannins, urolithins, inhibit hormone-dependent prostate cancer cells-(LNCaP) proliferation and PSA secretion. Phytotherapy Research, 2013, 27, p. 1842-1848.
 115. Stolarczyk, M., Naruszewicz, M. oraz Kiss, A.K. Extracts from Epilobium sp. herbs induce apoptosis in human hormone-dependent prostate cancer cells by activating the mitochondrial pathway. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 2013, 65, p. 1044-1054.
 116. Śliż, D., Filipiak, K.J., Naruszwicz, M., Siebert, J. oraz Mamcarz, A., Standards of statin usage in Poland in high-risk patients: 3ST-POL study results. Kardiologia Polska, 2013, 71, p. 253-259.
 117. Piwowarski, J.P. oraz Kiss, A.K. C-glucosidic ellagitannins from lythri herba (European Pharmacopoeia): Chromatographic profile and structure determination. Phytochemical Analysis, 2013, 24, p. 336-348.
 118. Parzonko, A., Czerwińska, M.E., Kiss, A.K. oraz Naruszewicz, M. Oleuropein and oleacein may restore biological functions of endothelial progenitor cells impaired by angiotensin II via activation of Nrf2/heme oxygenase-1 pathway. Phytomedicine, 2013, 20, p. 1088-1094.
 119. Mierzecki, A., Kłoda, K., Bukowska, H., Chełstowski, K., Makarewicz-Wujec, M. oraz Kozłowska-Wojciechowska, M., Association between low-dose folic acid supplementation and blood lipids concentrations in male and female subjects with atherosclerosis risk factors. Medical Science Monitor, 2013, 19, p. 733-739.
 120. Mierzecki, A., Bukowska, H., Kloda, K., Chelstowski, K., Goracy, I. oraz Naruszewicz, M. Homocysteine and metabolic risk factors in individuals with family history of premature ischemic stroke. Polskie Archiwum Medycyny Wewnetrznej, 2013, 123, p. 282-288.
 121. Kiss, A.K., Filipek, A., Zyzyńska-Granica, B. oraz Naruszewicz, M. Effects of penta-O-galloyl-β-D-glucose on human neutrophil function: Significant Down-Regulation of L-selectin Expression. Phytotherapy Research, 2013, 27, p. 986-992.
 122. Jaszewska, E., Soin, M., Filipek, A. oraz Naruszewicz, M. UVA-induced ROS generation inhibition by Oenothera paradoxa defatted seeds extract and subsequent cell death in human dermal fibroblasts. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 2013, 126, p. 42-46.
 123. Granica, S., Piwowarski, J.P., Popławska, M., Jakubowska, M., Borzym, J. oraz Kiss, A.K. Novel insight into qualitative standardization of Polygoni avicularis herba (Ph. Eur.). Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2013, 72, p. 216-222.
 124. Granica, S., Piwowarski, J.P. oraz Kiss, A.K. Polyphenol composition of extract from aerial parts of Circaea lutetiana L. and its antioxidant and anti-inflammatory activity in vitro. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 2013, 55, p. 16-22.
 125. Granica, S., Krupa, K., Klebowska, A. oraz Kiss, A.K. Development and validation of HPLC-DAD-CAD-MS3 method for qualitative and quantitative standardization of polyphenols in Agrimoniae eupatoriae herba (Ph. Eur). Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2013, 86, p. 112-122.
 126. Granica, S., Kiss, A.K., Jarończyk, M., Maurin, J.K., Mazurek, A.P. oraz Czarnocki, Z., Synthesis of imperatorin analogs and their evaluation as acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase inhibitors. Archiv der Pharmazie, 2013, 346, p. 775-782.
 127. Granica, S. oraz Kiss, A.K. Secondary metabolites from aerial parts of Circaea lutetiana L. Biochemical Systematics and Ecology, 2013, 46, p. 22-25.
 128. Granica, S., Czerwińska, M.E., Zyzyńska-Granica, B. oraz Kiss, A.K. Antioxidant and anti-inflammatory flavonol glucuronides from Polygonum aviculare L. Fitoterapia, 2013, 91, p. 180-188.
 129. Granica, S., Czerwińska, M.E., Piwowarski, J.P., Ziaja, M. oraz Kiss, A.K. Chemical composition, antioxidative and anti-inflammatory activity of extracts prepared from aerial parts of Oenothera biennis L. and Oenothera paradoxa Hudziok obtained after seeds cultivation. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2013, 61, p. 801-810.
 130. Czerwińska, M.E., Granica, S. oraz Kiss, A.K. Effects of an aqueous extract from leaves of Ligustrum vulgare on mediators of inflammation in a human neutrophils model. Planta Medica, 2013, 79, p. 924-932.
 131. Bazylko, A., Piwowarski, J.P., Filipek, A., Bonarewicz, J. oraz Tomczyk, M., In vitro antioxidant and anti-inflammatory activities of extracts from Potentilla recta and its main ellagitannin, agrimoniin. Journal of Ethnopharmacology, 2013, 149, p. 222-227.
 132. Bazylko, A., Granica, S., Filipek, A., Piwowarski, J., Stefańska, J., Osińska, E. oraz Kiss, A.K. Comparison of antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial activity and chemical composition of aqueous and hydroethanolic extracts of the herb of Tropaeolum majus L. Industrial Crops and Products, 2013, 50, p. 88-94.
 133. Tomczyk, M., Bazylko, A. oraz Bonarewicz, J., Method development and validation for optimized separation of quercetin derivatives in selected Potentilla species using high-performance thin-layer chromatography photodensitometry method. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2012, 61, p. 265-270.
 134. Schmid, D., Gruber, M., Piskaty, C., Woehs, F., Renner, A., Nagy, Z., Kaltenboeck, A., Wasserscheid, T., Bazylko, A., Kiss, A.K. oraz Moeslinger, T., Inhibition of NF-κB-dependent cytokine and inducible nitric oxide synthesis by the macrocyclic ellagitannin oenothein B in TLR-stimulated RAW 264.7 macrophages. Journal of Natural Products, 2012, 75, p. 870-875.
 135. Mierzecki, A., Kłoda, K., Jastrzȩbska, M., Chełstowski, K., Honczarenko, K., Kozłowska-Wojciechowska, M. oraz Naruszewicz, M. Is there an effect of folic acid supplementation on the coagulation factors and C-reactive protein concentrations in subjects with atherosclerosis risk factors? Postepy Higieny i Medycyny Doswiadczalnej, 2012, 66, p. 696-701.
 136. Miedzybrodzki, R., Borysowski, J., Weber-Dabrowska, B., Fortuna, W., Letkiewicz, S., Szufnarowski, K., Pawełczyk, Z., Rogóz, P., Kłak, M., Wojtasik, E. oraz Górski, A., Clinical Aspects of Phage Therapy, in Advances in Virus Research, 2012, 83, p. 73-121.
 137. Kiss, A.K. oraz Naruszewicz, M. Polyphenolic compounds characterization and reactive nitrogen species scavenging capacity of Oenothera paradoxa defatted seed extracts. Food Chemistry, 2012, 131, p. 485-492.
 138. Kiss, A.K., Kapłon-Cieślicka, A., Filipiak, K.J., Opolski, G. oraz Naruszewicz, M. Ex vivo effects of an Oenothera paradoxa extract on the reactive oxygen species generation and neutral endopeptidase activity in neutrophils from patients after acute myocardial infarction. Phytotherapy Research, 2012, 26, p. 482-487.
 139. Kiss, A.K., Granica, S., Stolarczyk, M. oraz Melzig, M.F., Epigenetic modulation of mechanisms involved in inflammation: Influence of selected polyphenolic substances on histone acetylation state. Food Chemistry, 2012, 131, p. 1015-1020.
 140. Granica, S. oraz Kiss, A.K. Secondary metabolites from aerial parts of Oenothera hoelscheri Renner ex Rostański. Biochemical Systematics and Ecology, 2012, 44, p. 44-47.
 141. Granica, S., Bazylko, A. oraz Kiss, A.K. Determination of macrocyclic ellagitannin oenothein B in plant materials by HPLC-DAD-MS: Method development and validation. Phytochemical Analysis, 2012, 23, p. 582-587.
 142. Czerwińska, M., Kiss, A.K. oraz Naruszewicz, M. A comparison of antioxidant activities of oleuropein and its dialdehydic derivative from olive oil, oleacein. Food Chemistry, 2012, 131, p. 940-947.
 143. Bazylko, A., Stolarczyk, M., Derwiska, M. oraz Kiss, A.K. Determination of antioxidant activity of extracts and fractions obtained from Galinsoga parviflora and Galinsoga quadriradiata, and a qualitative study of the most active fractions using TLC and HPLC methods. Natural Product Research, 2012, 26, p. 1584-1593.
 144. Ylä-Herttuala, S., Bentzon, J.F., Daemen, M., Falk, E., Garcia-Garcia, H.M., Herrmann, J., Hoefer, I., Wouter Jukema, J., Krams, R., Kwak, B.R., Marx, N., Naruszewicz, M., Newby, A., Pasterkamp, G., Serruys, P.W.J.C., Waltenberger, J., Weber, C. oraz Tokgözoglu, L., Stabilisation of atherosclerotic plaques position paper of the european society of cardiology (ESC) working group on atherosclerosis and vascular biology. Thrombosis and Haemostasis, 2011, 106, p. 1-19.
 145. Wszelaki, N., Paradowska, K., Jamróz, M.K., Granica, S. oraz Kiss, A.K. Bioactivity-guided fractionation for the butyrylcholinesterase inhibitory activity of furanocoumarins from angelica archangelica L. roots and fruits. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2011, 59, p. 9186-9193.
 146. Vikström, A.C., Abramsson-Zetterberg, L., Naruszewicz, M., Athanassiadis, I., Granath, F.N. oraz Törnqvist, M.A., In vivo doses of acrylamide and glycidamide in humans after intake of acrylamide-rich food. Toxicological Sciences, 2011, 119, p. 41-49.
 147. Szypuła, W., Kiss, A., Pietrosiuk, A., Świst, M., Danikiewicz, W. oraz Olszowska, O., Determination of huperzine a in Huperzia selago plants from wild population and obtained in in vitro culture by high-performance liquid chromatography using a chaotropic mobile phase. Acta Chromatographica, 2011, 23, p. 339-352.
 148. Podolec, P., Kopeć, G., Undas, A., Paja̧k, A., Godycki-Ćwirko, M., Zdrojewski, T., Jankowski, P., Drygas, W., Rynkiewicz, A., Piotrowicz, R., Czarnecka, D., Naruszewicz, M., Opala, G., Stańczyk, J., Kozek, E., Windak, A., Banasiak, W. oraz Guzik, T., Polish Forum for Prevention of Cardiovascular Diseases Guidelines on prophylactic pharmacotherapy. Kardiologia Polska, 2011, 69, p. 195-197.
 149. Piwowarski, J.P., Kiss, A.K. oraz Kozłowska-Wojciechowska, M., Anti-hyaluronidase and anti-elastase activity screening of tannin-rich plant materials used in traditional Polish medicine for external treatment of diseases with inflammatory background. Journal of Ethnopharmacology, 2011, 137, p. 937-941.
 150. Naruszewicz, M. Znaczenie badań epigenetycznych w kardiologii. Kardiologia Polska, 2011, 69, p. 1265.
 151. Kiss, A.K., Derwińska, M. oraz Granica, S. Quantitative analysis of biologically active polyphenols in evening primrose (oenothera paradoxa) seeds aqueous extracts. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2011, 61, p. 109-113.
 152. Kiss, A.K., Bazylko, A., Filipek, A., Granica, S., Jaszewska, E., Kiarszys, U., Kośmider, A. oraz Piwowarski, J. Oenothein B's contribution to the anti-inflammatory and antioxidant activity of Epilobium sp. Phytomedicine, 2011, 18, p. 557-560.
 153. Bazylko, A., Tomczyk, M., Flazińska, A. oraz Lȩgas, A., Chemical fingerprint of Potentilla species by using HPTLC method. Journal of Planar Chromatography - Modern TLC, 2011, 24, p. 441-444.
 154. Wszelaki, N., Kuciun, A. oraz Kiss, A. Screening of traditional European herbal medicines for acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase inhibitory activity. Acta Pharmaceutica, 2010, 60, p. 119-128.
 155. Tomczyk, M., Bazylko, A. oraz Staszewska, A., Determination of polyphenolics in extracts of Potentilla species by high-performance thin-layer chromatography photodensitometry method. Phytochemical Analysis, 2010, 21, p. 174-179.
 156. Stańczyk, J., Kierzkowska, B., Podolec, P., Kopeć, G., Cybulska, B., Zdrojewski, T., Paja̧k, A., Undas, A., Godycki-Ćwirko, M., Drygas, W., Rynkiewicz, A., Czarnecka, D., Naruszewicz, M., Opala, G., Kozek, E., Piotrowicz, R. oraz Windak, A., Polish forum for prevention guidelines on cardiovascular diseases prevention in children and adolescents. Kardiologia Polska, 2010, 68, p. 605-608.
 157. Śliz, D., Mamcarz, A., Filipiak, K.J., Siebert, J. oraz Naruszewicz, M. 3ST-POL trial: Standards of statin use in Poland in the context of the European Society of Cardiology guidelines. Polskie Archiwum Medycyny Wewnetrznej, 2010, 120, p. 328-333.
 158. Parzonko, A. oraz Naruszewicz, M. Silymarin inhibits endothelial progenitor cells' senescence and protects against the antiproliferative activity of rapamycin: Preliminary study. Journal of Cardiovascular Pharmacology, 2010, 56, p. 610-618.
 159. Naruszewicz, M. Homocysteina jako rezydualny czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Kardiologia Polska, 2010, 68, p. 283-284.
 160. Mierzecki, A., Kozłowska-Wojciechowska, M., Bukowska, H., Makarewicz-Wujec, M., Honczarenko, K., Chełstowski, K., Jastrzȩbska, M. oraz Masztalewicz, M., Does the progeny of premature ischemic stroke sufferers need intensive interest of physicians oriented toward primary prevention? A pilot study. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 2010, 17, p. 725-729.
 161. Mamcarz, A., Podolec, P., Kopeć, G., Czarnecka, D., Rynkiewicz, A., Stańczyk, J., Undas, A., Godycki-Ćwirko, M., Kozek, E., Paja̧k, A., Naruszewicz, M., Opala, G., Grzeszczak, W. oraz Windak, A., Polish forum for prevention guidelines on metabolic syndrome. Kardiologia Polska, 2010, 68, p. 121-124.
 162. Kiss, A.K., Filipek, A., Czerwińska, M. oraz Naruszewicz, M. Oenothera paradoxa defatted seeds extract and its bioactive component penta-O-galloyl-β-d-glucose decreased production of reactive oxygen species and inhibited release of leukotriene B4, interleukin-8, elastase, and myeloperoxidase in human neutrophils. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2010, 58, p. 9960-9966.
 163. Jaszewska, E., Kosmider, A., Kiss, A.K. oraz Naruszewicz, M. Oenothera paradoxa defatted seeds extract containing pentagalloylglucose and procyanidins potentiates the cytotoxicity of vincristine. Journal of Physiology and Pharmacology, 2010, 61, p. 637-643.
 164. Dzielinska, Z., Januszewicz, A., Wiecek, A., Prejbisz, A., Zielinski, T., Chudek, J., Makowiecka-Ciesla, M., Demkow, M., Tyczynski, P., Januszewicz, M., Ruzyllo, W. oraz Naruszewicz, M. Reduced kidney function estimated by cystatin C and clinical outcomes in hypertensive patients with coronary artery disease: Association with homocysteine and other cardiovascular risk factors. Kidney and Blood Pressure Research, 2010, 33, p. 139-148.