Aktualności

Egzamin

Egzamin poprawkowy z Farmakognozji odbędzie się w piątek, 4 IX, godz. 12,

w sali ćwiczeniowej Katedry.

Uwaga, studenci III roku

W dziale Informacje dla studentów zamieszczone są informacje dotyczące pracowni mikroskopowej oraz fitochemicznej wraz z podziałem na grupy ćwiczeniowe i harmonogramem zajęć dla poszczególnych grup ćwiczeniowych.