Aktualności

Seminarium

Seminarium z Farmakognozji z prof. Naruszewiczem w dniach 15 i 17 IV nie odbędzie się, nowy termin seminarium zostanie podany wkrótce.

Poprawa 3. kolokwium

Poprawa 3. kolokwium z Farmakognozji odbędzie sie 23 IV, godz. 17.00 w sali ćwiczeniowej Katedry.

Uwaga, studenci III roku

W dziale Informacje dla studentów zamieszczone są informacje dotyczące pracowni mikroskopowej oraz fitochemicznej wraz z podziałem na grupy ćwiczeniowe i harmonogramem zajęć dla poszczególnych grup ćwiczeniowych.