Aktualności

III rok - rozpoznawanie substancji roślinnych

Przypominamy, że rozpoznawanie substancji roślinnych należy zaliczyć do końca trwania zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym, tj. do 29 stycznia.

Osoby, które nie zaliczą rozpoznawania substancji roślinnych nie zostaną dopuszczone do ćwiczeń w semestrze letnim.