Jesteś tutaj

Zajęcia z Farmakognozji - 3. rok

W związku z zarządzeniem Rektora nr 78/2020 z dnia 27 kwietnia ćwiczenia fitochemiczne z Farmakognozji odbędą się w formie zdalnej.

Na platformie e-learningowej zostaną umieszczone filmy prezentujące wykonanie oznaczeń metodami farmakopealnymi oraz zadania do wykonania. W celu zaliczenia ćwiczeń fitochemicznych niezbędne będzie zapoznanie się z zamieszczonymi materiałami oraz wykonanie i przesłanie zamieszczonych zadań. Termin nadsyłania wykonanych zadań mija 1 czerwca.

W zakładce Materiały dla studentów dodawane będą prezentacje wykładowe oraz seminaryjne, które w związku z zawieszeniam zajęć nie odbędą się. Materiały są dostępne po zalogowaniu na konto studenckie.
Materiały te są także dostępne na platformie e-learningowej